E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 591:594 600:605
2 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Necati Çetinkaya'nın Türk turizminde darboğazlar ve çözüm önerileri hakkındaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 43 305:307
3 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya doğalgaz ve KOP projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 8 113:114
4 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 8 122
5 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in. Muğla İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
17 25 555:557
6 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 581:582 591:593
7 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk'ün, Turizm Bakanlığının Türkiye'nin tanıtımında kullanacağı logoya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 92 314:316 320:322
8 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Düz'ün, turizm bölgelerindeki hanutçuluğa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 119 298:300
9 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 9 119:122
10 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (TURİZM BAKANI) : Turizm Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap, Millî Eğitim Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Yükseköğretim Kurulu ile Üniversiteler 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 34 237:241 260:262