E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 407:410 415 417 418 422:423
2 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa Havaalanı inşaatına ve ihale aşamasında olan iki demiryolu projesine İlişkin sorusu münasebetiyle
5 29 359
3 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa Havaalanı inşaatı ve iki demiryolu projesine İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 201:202
4 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 43 arkadaşının, Kızılay'ın sorunlarının araştırılarak gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 41 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneğinin gelir kaynaklarının ve faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
14 11 337:338
5 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, 1997-1999 yılları arasında Şanlıurfa İline yapılan Telekom ve posta hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 11 314:315
6 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da yapılacak olan tüp geçide ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 26 26:27
7 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın. karayolu taşımacılığı ve kamyoncu esnafının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 27 205:206
8 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Zeki Çelik'in, afete maruz kalan belediyelerin İller Bankasından aldıkları paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 215:216
9 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Hatay İli Erzin-Dörtyol ve İskenderun'daki birikmiş kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 228
10 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Kamulaştırma Kanunu uyarınca pazarlıkla satın alma yolunun uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 229
11 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Emlak Bankasının yapmış olduğu Sinanoba ve Mimaroba konutları girişine yapılacak üstgeçide ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 214
12 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 17 Ağustos depreminde İstanbul İlinde meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 218
13 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 212
14 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı bazı köylerin telefon ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 220
15 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Erciş-Muradiye-Çaldıran, Çatak-Bahçesaray ve Van-Kuskunkıran yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 226
16 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Van-Erciş-Çelebibağ Beldesi afet konutlarının altyapı sorunlarına İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 227
17 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 504:508 521:522
18 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanun ile Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
24 51 63:65 129:130 139
24 52 361 443 465:466
19 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Manisa İlinde. Tariş'ten parasını alamayan çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 62 127:128
20 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-İliç İlçesinde yağışların neden olduğu zararlara karşı alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi, Erzincan-İliç İlçesinin yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi, Erzincan-İliç İlçesinin İçme suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa-Suruç'un İçme suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 242:244
21 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlııurfa-Akçakale-Hilvan-Siverek-Diyarbakır demiryolu inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 244:245
22 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün, (9/42) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmeleri sırasında, Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
39 122 133:136
23 Söz Alanlar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 32 arkadaşının, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 32 arkadaşının, bayram tatillerinde şehirlerarası yollarda trafiğin yoğunlaşması nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına. Grup Başkan vekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 20 arkadaşının, şehiriçi caddelerde ve özellikle İstanbul'un Bağdat Caddesinde gençlerin yaptıkları otomobil yarışları sonucu meydana gelen kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 97. İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
40 123 24
24 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Havaalanı projesinin önemine ve ihale aşamasında karşılaşılan engellerin kaldırılarak bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin konuşması ve İzmir Milletvekili Güler Arslan'ın, ülkemizde demiryolları ağının dünü, bugünü ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
46 21 173:178
25 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL (MERSİN)) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, 9-23 Nisan İnternet Haftası ile 15-22 Nisan Turizm Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 88 444:447