E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS ÖKSÜZ (İÇEL) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Havaalanı projesinin önemine ve ihale aşamasında karşılaşılan engellerin kaldırılarak bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin konuşması ve İzmir Milletvekili Güler Arslan'ın, ülkemizde demiryolları ağının dünü, bugünü ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
46 21 173:178