E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, SSK GAP Bölge Hastanesi ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
5 29 358
2 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlinin doğalgazdan yararlanması için yapılacak çalışmalara ve bazı baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 302:303
3 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı SSK Hastanesinin uzman doktor, personel ve tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 301
4 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis İli Güroymak İlçesi ile Muş İli arasında yer alan arazinin ıslah çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 291
5 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis SSK İl Müdürlüğünde hizmetlerin aksadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 289
6 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Çayırlı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 298:299
7 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, SSK'nın prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 297
8 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tuncelı-Mazgirt İlçesi-Akpazar sulaması ile Çemişkezek İlçesi Akçapınar ve Sakyol (Pulur) sulaması ihalelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 295
9 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın Şanlıurfa İlinin SSK Hastanesi araç-gereç ve personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 380
10 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, SSK'nın paralarını Ziraat Bankasına faizsiz olarak yatırdığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 372
11 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 378
12 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, Bingöl Merkez, Gözeler, Gülbahar Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 6 622
13 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın, Zap Vadisindeki Hakkâri Baraj ve HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 6 617
14 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, sosyal güvenlik kuruluşlarının zararlarına ve özel kamu kuruluşlarından alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 6 620:621
15 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa-Suruç-Bozova, Viranşehir Ceylanpınar ovalarının sulanması için ayrılan ödeneğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 6 611:613
16 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 38 127
17 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Sevimli Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 352
18 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, borsa şirketlerinden Kepez Elektriğin yaptığı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 348:349
19 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun SSK Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ve yeni hastane binasının ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 347
20 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline Bağlı ilçe ve köylerde yaşanan elektrik Kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 353:354
21 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Batman Milletvekili Burhan İsen'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tütün ekimine konulan kota nedeniyle Batman ve diğer illerde doğan ve devam eden sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 55 542:543
22 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Ege ekici tütün piyasasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla.
25 55 552
23 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün sorunlarına ve madencilik sektörünün içinde bulunduğu duruma ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 59 539:540
24 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mesut Türker'in, Yozgat İlinde yaşayan sigortalı işçilerin sağlık sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 59 536
25 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 72 242:244 254
26 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde meydana gelen elektrik Kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 248
27 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt İli Alkumru ve Pervari Hidroelektrik Santrali Projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 251:252
28 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Birecik'te baraj göl sahasında kalan köylerin istimlak programlarının yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 250
29 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, BOTAŞ'ın bazı ihaleler için müteahhit firmalara verdiği avansa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 86 550:552
30 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, BOTAŞ'ın Doğubeyazıt ve Ambarlı Kompresör İstasyonu ihalelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 86 548:549
31 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, BOTAŞ'm ihale ettiği bazı boru hatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 86 545:547
32 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesinin SSK dispanserinin bina, sağlık personeli ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 86 553
33 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa Siverek İlçesinin trafo ve personel ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 86 554
34 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 99 390:391
35 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Durançam Köroğlu ve Burmandere Baraj Projelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 102 10:12
36 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 103 220
37 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
35 113 629
38 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya'nın, Elbistan-Afşin kömür havzası üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan termik santralların önemlerine, çevreye olan zararlarına ve santrallara işçi alımında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
41 7 762:763
39 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sıvılaştırılmış petrolgazı kullanan araçlara uygulanan vergilere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 39 562:563
40 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi inşaatına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) münasebetiyle
52 41 50
41 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa İli İnegöl İlçesi Çayyaka Köyünde vatandaşlara düzenlenen ecrimisil ihbarnamelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, Orman Bakanlığından bedelsiz tahsis olarak aldığı arazilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) münasebetiyle
52 41 53:55
42 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, DSİ Genel Müdürlüğünce Erzincan İlinde yürütülen projelere ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/528) ve TEAŞ Genel Müdürlüğünce Erzincan İlinde yürütülen projelere ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/529) münasebetiyle
52 41 44
43 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Dargeçit Ilısu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/520) münasebetiyle
52 41 41:42
44 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, kıyı ve sahil şeritlerinde yer alan tesislerin kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) ile Kıyı ve sahil şeritlerinde yer alan tesislerin kiralama bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) ve Kıyıya cephesi olan turistik tesislere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) soruları münasebetiyle
52 41 36:37
45 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TRT-1'de yayımlanan Politikanın Nabzı Programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) münasebetiyle
52 41 50:52
46 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt 50. Yıl SSK Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) münasebetiyle
52 41 52:53
47 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/513) münasebetiyle
52 41 38
48 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Mısır'dan doğalgaz alınmasıyla ilgili bir girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/534) münasebetiyle
52 41 45
49 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, MTA'nın Elazığ İlinde yaptığı çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
56 69 699
50 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
56 69 691:692
51 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İli esnaf ve üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirler ile bölgedeki projelerin bir an evvel bitirilerek işletmeye açılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 79 395:398
52 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali ve nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştırma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
60 85 61
53 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
60 85 43:44
54 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
60 85 48
55 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
60 85 53:54
56 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
60 85 57:58
57 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 88 469:470
58 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki Tekel İçki Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) sözlü soru önergesi münasebetiyle
62 97 597:598
59 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
62 97 613:614
60 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
62 97 615
61 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
66 117 257:258
62 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
68 125 234:236
63 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Muğla'daki termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
71 7 575:576
64 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde EMİM adlı bir birim olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
71 7 581
65 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
71 7 577:579
66 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık baraj gölü üzerindeki köprü inşasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
72 8 43
67 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, bazı medya sahiplerinin kamu ihalelerine katılmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 51 305:306
68 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 51 315
69 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 51 319:320
70 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Yüksekova baraj inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 51 309:310
71 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 51 304
72 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mükerrem Levent ve 25 arkadaşının, madencilik sektörünün içinde bulunduğu durum ile bor ve altın madenleri konusunda,Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 24 arkadaşının, Türkiye'de ve Balıkesir'de bulunan maden kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda,Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 20 arkadaşının, bor madenleri konusunda ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya ve 19 arkadaşının, bor madenlerinin stratejik ve ekonomik değerinin saptanması ve özelleştirilmesi durumunda ortaya çıkacak sorunların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
84 57 316:319
73 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kiralarda uygulanan artış oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi, Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya'da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi ve Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
86 64 61:64
74 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın, Samsun İlinde kurulmasına izin verilen mobil termik santral ile çevre kirliliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
88 70 12:14
75 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, MTA bölge müdürlüklerinde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
91 81 47:48
76 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ'nin Adı-yaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
94 96 324:325
77 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
94 96 325:326
78 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
94 96 327:328
79 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi, Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi, Merzifon'da BAĞ-KUR irtibat bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, TRT'de yayınlanan sabah programında yer verilen gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
94 96 332:336
80 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay kampanyasının açılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 100 347:349
81 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
96 105 336:337
82 Söz Alanlar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın, 2001 Malî Yılı Bütçesinden Şırnak İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
96 105 344:345
83 Gündem Dışı Konuşmalar EDİP SAFDER GAYDALI (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale-Hacılar'da kurulan enerji santralının çevre sağlığına etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
97 111 566:567