E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar DEVLET BAHÇELİ (OSMANİYE) (MHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Kıbrıs Barış Harekâtının 25. yıldönümü münasebetiyle
6 34 345:349
2 Söz Alanlar DEVLET BAHÇELİ (OSMANİYE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, MHP Grubu adına
20 37 361:372
3 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri DEVLET BAHÇELİ (OSMANİYE) (MHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 80. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
31 85 503:505
4 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri DEVLET BAHÇELİ (OSMANİYE) (MHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin kuruluşunun 81. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
61 89 7:9
5 Teklifler DEVLET BAHÇELİ (OSMANİYE) (MHP GENEL BAŞKANI) : Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ile 311 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında (2/818)
74 16 478:499
76 23 27:30
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri DEVLET BAHÇELİ (OSMANİYE) (MHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesine ilişkin
92 90 662:664