E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Türkiye'nin enerji problemlerine İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 16 387:392
2 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 465:468 470:471 478:480 482 485:486
3 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, enerji ve irticaya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 30 555:556
4 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı
50 35 437:440 450:452
5 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 31 arkadaşının, enerji alanındaki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasında ve teftiş kurulu raporlarının uygulanmasında görevinin gereklerini zamanında yerine getirmediği iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
53 47 236:245
6 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 61 386:388
7 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Manisa Milletvekili M. Necati Çetinkaya'nın, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle gündemdışı konuşması ve Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'ın, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
57 73 254:255
8 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
59 81 60
9 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
60 85 82:86 93:95
60 86 198:199 213 234:235 238 244:245 260:261 273