E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : FP İstanbul Milletvekili Merve Safa Kavakçı'nın türbanlı olarak Genel Kurul salonuna girmesi nedeniyle
1 1 11
2 Hükümet Programının Okunması BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 57. Hükümetin (V. Ecevit Hükümeti)) Programının okunması münasebetiyle
1 11 172:186
3 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 57. Hükümetin (V. Ecevit Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 12 195:260
4 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 57. Hükümetin (V. Ecevit Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 13 265:266 268:273
5 Teklifler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI) : Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ve 342 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143. Maddesinin Değiştirilmesine Dair (2/9)
1 15 326:371
6 Teklifler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI) : Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ve 342 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143. Maddesinin Değiştirilmesine Dair (2/9)
2 18 166:178
7 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1997 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Katma Bütçeli İdareler 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1997 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 26 76:77
8 Teklifler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI) : Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ve 282 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2/187)
9 46 40:113
10 49 9:18
9 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye'ye, Avrupa Birliği üye adaylığı hakkının önkoşulsuz tanınmasına İlişkin
19 33 214:218
10 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2000 Malî Yılı Bütçesi Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genci Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçesi Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 46 678:689 699:700 715
11 Teklifler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI) : 251 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 243 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 399 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/479,2/478,2/477)
29 73 301:338 344:388
12 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 251 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 243 Milletvekilinin. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 399 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 73 330:332
13 Teklifler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI) : 251 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 243 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 399 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/479,2/478,2/477)
30 76 297:316
14 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 80. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
31 85 500:503
15 Gündem Dışı Konuşmalar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu'nun, 20 Mayıs 2000 tarihinde Trabzon İlinin Beşikdüzü İlçesinde meydana gelen deniz faciasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 97 91
16 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı,1999 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi İle 1999 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu,2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı,1999 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 37 76:86 93
17 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin kuruluşunun 81. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
61 89 4:7
18 Teklifler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI) : Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında (2/803)
70 131 7:46
70 132 70:133
70 133 140:204
70 134 211:288
70 135 293:359
19 Teklifler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI) : Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında (2/803)
71 2 31:51
71 3 63:92
20 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu
71 3 92
21 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Anayasanın 92. ve 117. maddeleri uyarınca, gereği, kapsamı, sınırı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenmek üzere, terörizme karşı başlatılan Sürekli Özgürlük Harekâtı ve devamının icrası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının Türkiye'de bulunması ve hükümetçe verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için hükümete izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
71 5 264:266
22 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2000 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2000 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
80 38 84:93 105
23 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DSP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesine ilişkin
92 90 660:661