E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Cumhurbaşkanı Seçimi AHMET NECDET SEZER (ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığına seçimi (1-2-3 tur oylamalar)
32 88 56:66
32 89 93:97
32 90 130:133
2 And İçme AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Cumhuriyeti 10 ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Nedet Sezer'in ant içmesi
32 94 507
3 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitabı
32 94 507:509
4 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21. Dönem 3. Yasama Yılını açış konuşması
41 1 39:71
5 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21. Dönem 4. Yasama Yılını açış konuşması
71 1 5:25