E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 356:358 360 361:363
2 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Yaman'ın, fındık üreticisinin içinde bulunduğu sorunlara İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 32 159:161
3 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Necati Çetinkaya'nın, Ege üzüm üreticilerinin sorularına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
9 48 440:441
4 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, fındık üreticilerinin sorunlarına ve fındık taban fiyatlarına İlişkin gündemdışı konuşması, dolayısıyla
9 48 436:438
5 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 279:282 295:296
6 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 53 613:614
7 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
29 71 145 154:155
29 74 437:439 448
30 79 691
8 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
34 103 159
9 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 118 167:173
37 119 422:428
10 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 30 263:266 279:280
11 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 31 397:401 411
12 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Şeker Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
58 77 177:178
13 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 31 300
14 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Ulaştırma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Telsiz Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 33 612:613
15 Söz Alanlar AHMET KENAN TANRIKULU (İZMİR) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Endüstri Bölgeleri Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 49 443:444