E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile ilgili yolsuzlukların üzerine gitmediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit Hakkında Anayasanın 99. ve İçtüzüğün 106. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 5 318:323
2 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, 8-9 Mayıs 2001 tarihinde sel felaketiyle karşılaşan Hatay İlinin sorunlarına ve afet kararnamesinin akıbetine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 16 434:436
3 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Rize İli ve çevresinde 11 Kasım 2001 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
75 19 294:295
4 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Suha Tanık'ın, İzmir'de meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
75 22 662:663
5 Söz Alanlar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 33 548:551
6 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın ve İzmir Milletvekili Güler Arslan'ın, İzmir İlinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
80 41 350:352
7 Söz Alanlar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kamu İhale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları münasebetiyle
82 47 44:45
8 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLKADİR AKCAN (AFYONKARAHİSAR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Afyon-Sultandağı depremi konusunda gündemdışı açıklaması
85 60 16:20