E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Kıbrıs Barış Harekâtının 25. yıldönümü münasebetiyle
6 34 354:357
2 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın konuşması üzerine açıklaması
11 54 51
3 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, şahsına atfen gerçekdışı beyanda bulunması nedeniyle
11 55 125
4 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : ANAP Grubu adına A. Mesut YILMAZ'ın Başbakan Bülent Ecevit'in, Türkiye'ye, Avrupa Birliği üye adaylığı hakkının önkoşulsuz tanınmasına ilişkin gündemdışı açıklaması dolayısıyla
19 33 218:221
5 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
20 37 348:356
6 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz'ın, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in şahsına sataşması nedeniyle
22 46 701:704
7 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 80. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
31 85 507:509
8 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 20. Yasama Döneminde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşı Tarafından Verilen Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İiddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Haklarında Anayasanın 100. İçtüzüğün 107. Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 115 263:266
9 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 20. Yasama Döneminde Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 56 Arkadaşı Tarafından Verilen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240. Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul Hakkında Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 115 282:287
10 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programa ilişkin
57 73 226:229
11 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in DYP Grubu adına yaptığı konuşmasında, kendisine ait olmayan beyanları dile getirmek suretiyle şahsına sataşması nedeniyle
57 74 365:366
12 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in DYP Grubu adına yaptığı konuşmasında, kendisine ait olmayan beyanları dile getirmek suretiyle şahsına sataşması nedeniyle
57 74 365:366
13 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin kuruluşunun 81. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
61 89 12:13
14 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, aşırı yağışlar nedeniyle Hatay ve civarında meydana gelen sel felaketine ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 101 405
15 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
64 106 241:246
16 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
64 106 241:246
17 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, şahsına sataşmada bulunması nedeniyle
65 113 526
18 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
65 113 626:627
19 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, şahsına sataşmada bulunması nedeniyle
65 113 526
20 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesine ilişkin
92 90 667:669
21 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları münasebetiyle
101 124 487:492
22 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : MHP Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
101 124 523:524
23 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : MHP Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
101 124 523:524