E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar SEDAT NURİ KAYIŞ (RTÜK BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 29 53
2 Söz Alanlar NECİP PEKÇEVİK (SAYIŞTAY BAŞKANVEKİLİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 30 64