E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 108:109 116
2 Gündem Dışı Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Ali Ahmet Ertürk'ün Beyaz Baston Dünya Körler Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 8 91:92
3 Gündem Dışı Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında deniz trafiği ve çevre güvenliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 10 231:232
4 Söz Alanlar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 175:176
5 Söz Alanlar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 357:358
6 Gündem Dışı Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Özürlüler Haftası münasebetiyle yaptığı gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 93 386:388
7 Söz Alanlar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 31 337:340 353
8 Gündem Dışı Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Depremden sonra Kocaeli İlindeki gelişmelerde karşılaşılan aksaklıklara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 59 139:142
9 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez'in, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
59 83 425:426
10 Gündem Dışı Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 99 122:124
11 Gündem Dışı Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Dünya Görme Engelliler Beyaz Baston Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
71 7 540:542
12 Söz Alanlar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Dış Ticaret Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Danıştay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 32 382:384
13 Gündem Dışı Konuşmalar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne açıktan personel atanmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
83 52 580:581
14 Söz Alanlar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) münasebetiyle
88 73 519:521
15 Söz Alanlar ŞUAYİP ÜŞENMEZ (YOZGAT) (DEVLET BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 30 Haziran 2002 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
98 114 483:487