E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Türkiye'nin güvenliği ve insan haklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 6 89:91
2 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kıbrıs Barış Harekâtının 25. yıldönümü münasebetiyle
6 34 333:337
3 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın, devlet memuriyeti sınavının merkezî sistemle yapılmasının mahzurlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
9 46 17:20
4 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, Fransız Senatosunda tekrar gündeme gelecek olan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
26 58 331:332
5 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Şadan Şımşek'in, devlet memurluğu sınavına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
30 78 407:409
6 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, kamu kuruluşlarında çalışan teknik elemanların ücretlerinde adaletsizlik olduğu iddialarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
30 79 625:627
7 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Fransa Senatosunda kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyıla
44 15 24:25
8 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Havaalanı projesinin önemine ve ihale aşamasında karşılaşılan engellerin kaldırılarak bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin konuşması ve İzmir Milletvekili Güler Arslan'ın, ülkemizde demiryolları ağının dünü, bugünü ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
46 21 169:171
9 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun menfur bir saldırı sonucu şehit edilmesine, Iğdır Milletvekili Abbas Bozyel ve Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Diyarbakır'da meydana gelen saldırıya ve sözde Ermeni soykırımı tasarısının Fransa Ulusal Meclisinde kabulüne ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
53 48 333:335
10 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Ali Gebeş'in, Eti Holding A.Ş.'ye bağlı olarak faaliyetini sürdüren Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 57 532:534
11 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Bor madenlerinin bağlı olduğu Eti Holdingin özelleştirilme kapsamından çıkarılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 58 13:14
12 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ekonomiyi IMF'nin hatalı reçetelerine teslim ederek kötü yönetim sergilediği ve ekonomik çöküşe yol açtığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
57 74 372:376
13 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen'in, ülkemizdeki bor madenlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
81 46 486:487
14 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : aDiyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut'un, Siirt'in Şirvan İlçesinde bulunan maden sahasının işletme hakkı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığa ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
84 58 471:472