E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu'nun, İstanbul'un fethinin 546. yıldönümüne İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 7 97:99
2 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Bankalar Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 17 86 88
3 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğirim Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve YÖK ve Üniversiteler 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 25 652:654 663:664 666 668:669
4 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa İlinin kültür sarayı ihtiyacına İlişkin sorusu münasebetiyle
5 29 357
5 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
6 35 453
6 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesiyle İlgili Kanun Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair ve 22.6.1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet işlen Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesiyle İlgili Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 37 92:93
7 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa İlinin kültür merkezi ihtiyacına ve turistik değeri olan bazı mağara ve harabelerin restorasyonuna ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 285
8 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Harran İlçesindeki tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 292
9 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa Türk Halk Müziği Korosunda görevli personele ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 293
10 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray Merkez ve ilçelerindeki bazı camilerin imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 541
11 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Konya Milletvekili Hüseyin Arı'nın, Osmanlı Devletinin 700. kuruluşu etkinlikleri çerçevesinde Konya İlinde bir program yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 536:537
12 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa Türk Halk Müziği Korosuna ve Kültür Sarayı ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 532:533
13 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Büyük önder Atatürk'ün, ölümünün 61. yıldönümüne ilişkin
16 17 147:149
14 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve YÖK ve Üniversiteler 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 43 91:93 105:106
15 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : 18 Mart Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşımızın kabulü ve 21 Mart Nevruz kutlamalarına ilişkin
28 69 478:481
16 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, İstanbul'un fethi ve büyük Türk dostu Pierre Loti hakkındaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 101 550:551
17 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Gaziantep Milletvekili İbrahim Konukoğlu'nun, Birecik Barajının suları altında kalan tarihî eserlerin durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 104 287:288
18 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 62.yıldönümü nedeniyle
43 14 396:397
19 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, İçişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 33 55:57 70:71
20 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 64.ölüm yıldönümü nedeniyle
51 38 420:422
21 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
55 62 569:570 579
22 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş'un, İstiklâl Marşımızın kabulünün 80. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
56 68 475:476
23 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mesut Türker'in, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olan 21 Mart Nevruz Bayramına ilişkin gündemdışı konuşması ve Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 21 Mart Nevruz Bayramına ve Aşık Veysel'in ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
57 72 196:197
24 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu'nun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 74 327:328
25 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Cumhuriyetin ilanının 78. yıldönümü münasebetiyle
74 13 14:17
26 Söz Alanlar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Yüksek Öğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler bütçeleri münasebetiyle
79 36 413
27 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünün 81. yıldönümü münasebetiyle
88 72 262:264
28 Gündem Dışı Konuşmalar İSTEMİHAN TALAY (MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY) (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : 21 Mart Nevruz Bayramı hakkında
89 77 488:490