E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 353:355 360:361 363:366
2 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : New York'ta toplanan Birleşmiş Milletler 54. Genel Kurul çerçevesinde gerçekleştirdiği temaslar ve diğer gelişmeler hakkında
13 5 487:490
3 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasam», 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 37 404:408
4 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 418:423
5 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış siyasetteki son gelişmeler ve gerçekleştirdiği temaslara ilişkin
31 82 198:203
6 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Iğdır Milletvekili Abbas Bozyel'ın, tarihî gerçekler ışığında, sözde Ermeni soykırımı yalan iddia ve iftiralarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 102 17:21 24
7 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Kayseri Milletvekili İsmail Cem'in, Konuşmalarda, kendisine ve Başbakan Bülent Ecevit'e sataşılması nedeniyle
47 24 117:118
8 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 20 arkadaşının, dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler ve uygulanan politikalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 52 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeler ile uygulanan politikalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 19 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisinde alınan karar ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İrtemçelik ve 27 arkadaşının, ABD Kongresindeki sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 21 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde alınan karar ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 22 arkadaşının, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
47 24 67:72
9 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı.
50 35 440:444 452:453
10 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Fransız Ulusal Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısına ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
53 47 195:197
11 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Türkiye'yle ilgili gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 105 106:110
12 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Amerika Birleşik Devletlerinde Vuku Bulan Terörist Saldırılara ilişkin
69 129 32:34
13 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Saadet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Konya Milletvekili Veysel Candan, Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Uyguladıkları Yanlış Politikalarla Ülke Ekonomisini İflasın Eşiğine Getirdiği ve Anayasanın 92. Maddesi Uyarınca, TBMM'nin Verdiği Yetkiyi, Halkın Desteğini Kaybetmesi Nedeniyle Kullanamayacağı İddialarıyla Başbakan Bülent Ecevit Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
72 10 412:417
14 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çevre Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 241:246
15 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 49 544
16 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Filistin'de yaşanan ve vahşete dönüşen insanlık dramına ilişkin
91 81 18:20