E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ediz Hun'un, Dünya Çevre Gününe İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 10 154:155
2 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, orman köylülerinin sorunlarına İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 15 302:303
3 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, KOBİ kredilerine ve KOBİ'lerin son günlerde içinde bulunduğu duruma İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 16 395:396
4 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Bankalar Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 18 188
5 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 302:305 311:318
6 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Manisa İli Sarıgöl İlçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 40 367:368
7 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Arslan'ın, Ankara'nın Merkez ve bazı ilçelerinin cami imamı kadrosuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H.Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 8 117
8 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 24 473:475 505:507 509
9 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 25 639
10 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili M. Turan İmamoğlu'nun, erozyonla mücadele ve toprağımızın korunmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 27 202:203
11 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret Enerji. Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 31 68:69 109 111 117 124 127 132 134
19 32 161:162 172 176
12 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 42 723:725 734:735
13 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
23 49 377:378
26 59 564
14 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 53 545:546 580
15 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, yasadışı Hizbullah örgütüne ve başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, dinimizi öğretmekle görevli tüm kurumların dinimizi en ıyı şekilde anlatmalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 57 113:114
16 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa Bölgesinde uygulanan erken üretim primine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
26 57 140:141
17 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'un, Balıkesir ve çevresinde meydana gelen şiddetli fırtınanın neden olduğu hasarlara ilişkin gündcmdışı konuşması dolayısıyla
30 78 411:412
18 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'm, orman yangınlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 80 8:9
19 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 92 336
20 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı ihtiyaçlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 98 233:234
21 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 98 252:254 274:282
22 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 99 352:353
23 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
45 19 570:571
24 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 32 547:550 563:564
25 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletmelerinden alacakları olan köylülere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi ve yurt dışından ithal edilen ağaçlara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
51 38 461:462
26 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğünün kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi ve Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
51 39 586:588
27 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, orman arazilerinin geri kazanımı amacıyla açılan davalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) ve Orman yangınlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) münasebetiyle
52 41 39:41
28 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları münasebetiyle
56 63 30:32 42
29 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Adana Milletvekili İsmet Vursavuş'un, 21 Mart Dünya Ormancılık Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 72 199:201
30 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ülke ekonomisinde krize ve tahribata yol açarak esnaf ve sanatkârı tarihî bir çöküşe ve halkı fakirleşmeye sürüklediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
62 94 89:94
31 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
62 97 610:611
32 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, ormanlar üzerindeki devlet mülkiyeti sistemine ilişkin gündemdışı dolayısıyla
63 98 24:26
33 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basın mensubuna ilişkin
63 98 40:41
34 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, kapatılan Ziraat Bankası şubelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
66 116 101:102
35 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, yanlış ekonomik program ve uygulamalarla ülke ekonomisinde krize ve yoksullaşmaya yol açtığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
66 117 287:291
36 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Başbakanlık 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hazine Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 30 127
37 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Yargıtay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 32 447:449
38 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 48 236:237
39 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 10.1.2002 Tarihli ve 4739 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
84 58 508:510 525:526
40 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) münasebetiyle
89 75 189:190
41 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Saadet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Ekonomide IMF'ye Bağlı Olarak Aldığı Yanlış Kararlar Sonucu Ülke Ekonomisinin Kötüye Gidişine ve Toplumsal Huzursuzluğa Yol Açtığı İddiasıyla Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
89 75 182:186
42 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) münasebetiyle
89 76 350
43 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgilenmedikleri ve ticarî yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli önlemleri almadıklarından işyerlerini kapatmalarına neden oldukları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
94 96 314:318
44 Söz Alanlar İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ORMAN BAKANI) : Saadet Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, ülke yönetiminde aciz kaldığı, ekonomide aldığı yanlış kararlarda ısrar ederek krizler yaşanmasına ve halkın yoksullaşmasına neden olduğu iddialarıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
99 117 175:180