E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ZİYA AKTAŞ (AHMET ZİYA AKTAŞ) (İSTANBUL) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşı, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşı, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşı, Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşı, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşı ve Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/19,29,40,88,98. 127, 150, 166) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu münasebetiyle
70 53 430
2 Gündem Dışı Konuşmalar ZİYA AKTAŞ (AHMET ZİYA AKTAŞ) (İSTANBUL) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
71 63 589:590