E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 24 206:207
2 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Aydın Milletvekili Sema Pişkinsin'ün, Sağlık Bakanlığında insangücü kullanımı ve sorunlarına ilişkin konuşması dolayısıyla
2 27 366:368
3 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Mehmet Altın'ın, sağlık sistemindeki aksaklıklara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 67 360:363
4 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın, sigaranın zararlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
8 78 367:369
5 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin sağlık sorunlarına İlişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 83 10:12
6 Söz Alanlar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
17 34 146:151
7 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, Adıyaman'da son zamanlarda yaşanmakta olan sağlık sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 47 206:207
8 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 70 110:113
9 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKTUNA (İSTANBUL) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nın, Türkiye'nin sağlık politikasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 80 43:45