E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın Hatay'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin yoluna ilişkin sorusu münasebetiyle
30 118 349:350
2 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Erzincan-Çayırlı'ya bağlı Mantarlı Köyünde su yükselmesi tehlikesi olup olmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
30 118 345:346
3 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Samsun-Sarp yoluna ilişkin sorusu münasebetiyle
30 118 348
4 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felaketlerine ilişkin
32 133 435:437
5 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 46 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi alanındaki bir araziyi mevzuata aykırı bir şekilde siyasî ayırımcılık yaparak Bahçeköy Belediyesi mücavir alanına dahil ettiği iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 15 287:294
6 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 54 arkadaşının Karadeniz karayolu ihalesinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 21 296:305
7 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 54 arkadaşının, Karadeniz karayolu ihalesinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında verdikleri ve Genel Kurulun 2.12.1997 tarihli 21. Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen gensoru görüşmesi münasebetiyle
38 24 116:124 129
8 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale ve çevresinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 26 298:299
9 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile, 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 739:742 749:751
10 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'i Gaziantep Havaalanına ve İskenderun Limanına bağlayacak yola ilişkin sorusu münasebetiyle
42 39 50
11 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Bodrum-Havaalanı Milas ve Dalaman-Gökova-Akyaka yollarına ilişkin sorusu münasebetiyle
42 39 53
12 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki bazı ilköğretim okulu ve lojman inşaatlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
44 50 225
13 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Yusuf Öziop'un, Antalya'da meydana gelen hortum ve toprak kaymasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
44 51 376:377
14 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Balıkesir'de meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
44 52 482:484
15 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Tutak-Erzumm yoluna ilişkin sorusu münasebetiyle
45 53 34
16 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir İli ve çevresinin, vuku bulan sel felâketinden ve diğer nedenlerden kaynaklanan sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 54 109:110
17 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, Bolu Dağı geçişi bölünmüş yol inşaatına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 69 223:225
18 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlinde fırtına sonucu meydana gelen hasara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 69 221
19 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın. Petrol Ofisinin özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 80 179:180
20 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 56 arkadaşının Karadeniz sahil yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
52 88 200:203
21 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayeti konusundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
52 89 291:292
22 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü kurumunda geçici görevli olarak çalışan işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
52 89 288:290
23 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Samsun Büyükşehir Belediyesine satılan bir gemiye ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
52 89 297
24 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
52 89 296
25 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun Türkiye geneline Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 93 21:25
26 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Ümran Akkan'ın, Türkiye geneli ve Balı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 93 21:25
27 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Türkiye geneli ile Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 93 21:25
28 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt'teki bazı yol projelerine ilişkin sorusu münasebetiyle
53 93 42:43
29 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan'ın, Batı Kara deniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşların durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 97 349:353
30 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, Ilısu Baraj ve hidroelektrik santral projesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 97 347
31 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'un sorunları ve Havza'da yaşanan sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 100 225:226
32 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının Kütahya Milletvekili Mehmet Korkrnaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçunun, İstanbul Milletvekili Cefı Kamhi'nin Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının, Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 109 353
33 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu ihalesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 112 17:21
34 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Adana'da meydana gelen depreme ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 114 275:280
35 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum'a yağan ani yağmurların il merkezinde yapmış olduğu tahribat ve Adana ve çevresinde meydana gelen depreme ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 115 421
36 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Muğla ili yatırımlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 115 423
37 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, Adana'da meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların yetersizliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
61 130 13:14
38 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 1194 Sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 131 294
39 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 Arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Mevzuata Aykırı Davranmak Suretiyle Usulsüzlük Yaptığı ve Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin önergesi münasebetiyle
63 2 91:97
40 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kars Milletvekili Sabri Güner ve 26 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde mevzuata aykırı davranmak suretiyle usulsüzlük yaptığı ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında verdikleri ve Genel Kurulca 6.10.1998 Tarihli 2. Birleşimde gündeme alınması kabul edilen gensoru münasebetiyle
63 5 424:431
41 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili İbrahim Cevher Cevheri'nin, Adana'da deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 12 227:231
42 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon İli Beşköy Beldesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 14 12:14
43 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 54 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
65 16 188:189 195:198
44 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve özelleştirmelerde özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde Devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla, Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çete ve mafya liderleri İle doğrudan ilişki içinde oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları, kamu ihaleleri ve özellikle TÜRKBANK'ın satışı İhalesine fesat karıştırdıkları iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, mafya ve çete liderleri ile yakın ilişki içinde olduğu ve TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde bir işadamına fiyat teklifi ve para ve kredi temini konularında yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme münasebetiyle
66 21 31:32
45 Söz Alanlar YAŞAR TOPÇU (SİNOP) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Şırnak Milletvekili Bayar Ökten ve 57 arkadaşının, güvenlik güçlerince hakkında düzenlenen operasyonları Alaattin Çakıcıya haber vermek suretiyle kaçmasını sağladıkları ve Hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 296 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ile Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan ve 71 arkadaşının, yasa dışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri. Devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314. maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu haklarında meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
66 25 335:336