E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR DEDELEK (İBRAHİM YAŞAR DEDELEK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, köylerimizin ve köylülerimizin sorunlarına İlişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 36 205
2 Söz Alanlar YAŞAR DEDELEK (İBRAHİM YAŞAR DEDELEK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 652:655
3 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR DEDELEK (İBRAHİM YAŞAR DEDELEK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, özürlüler Haftası ve özürlülerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 51 359:360