E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, futbol maçlarının Özel televizyon kanallarından naklen yayınlanmasının yarattığı sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 19 105:106
2 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 30 320:322 327:328 331:333
3 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.1997 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
41 37 604:606
4 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat futbol sahası inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
42 42 208
5 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan ve Refahiye kapalı spor salonlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
44 52 507:508
6 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Patnos kapalı spor salonu inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
52 89 281
7 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, spor toto-lolo oyunlarına ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sorusu münasebetiyle'
53 94 112:113
8 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Saffet Benli'nin A Millî Futbol Takımının aldığı mağlubiyetlerin nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
54 100 248:249
9 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 30.6.1998 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
57 112 28:31 52:53
10 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kosova kriziyle ilgili olarak oluşturulabilecek Çokuluslu Müşterek Güç'e katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışına gönderilmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
63 4 354:359
11 Gündem Dışı Konuşmalar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, 20. Avrasya Maratonuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 6 456:458
12 Söz Alanlar YÜCEL SEÇKİNER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekatının görev süresinin 31.12.1998 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
68 37 315:318