E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yükseköğretimin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması ve İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğreümin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 27 377:380
2 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ve üniversiteler ile Kültür Bakanlığı;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 42 255:257
3 Gündem Dışı Konuşmalar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Millî eğitimin ve çalışanlarının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 60 410:412