E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar TEOMAN RIZA GÜNERİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Başbakan Necmettin Erbakan'ın Konya iline yaptığı geziye ve Konya Valisinin tutumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 78 365
2 Gündem Dışı Konuşmalar TEOMAN RIZA GÜNERİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Ekici'nin, konut edinmek amacıyla kredi alanların problemlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 9 140
3 Söz Alanlar TEOMAN RIZA GÜNERİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum-Mılas karayolunun ıslahı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
28 99 21
4 Söz Alanlar TEOMAN RIZA GÜNERİ (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
28 99 24:25