E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 21 Arkadaşının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 85 297:102