E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 76 ncı kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
4 44 582:583
2 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 56 arkadaşının, Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. (TOFAŞ) ile TOFAŞ Oto Ticaret A.Ş.'ndeki devlete ait hissenin satış yolu ile özelleştirilmesi sırasında nüfuzunu kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 366. maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
5 50 225:226
3 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 84 256:260
4 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 21 Arkadaşının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 85 297:102
5 Teklifler TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : İle 292 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. Maddesinin Değiştirilmesine Dair (2/676)
35 11 140:148
36 16 430:435
6 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1996 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Kesınhcsap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Han ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, TANSU ÇİLLER
39 28 72:85
7 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit'in şahsına sataşması nedeniyle
41 38 804:809
8 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 37 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 22 arkadaşının, Avrupa Birliği ve Kıbrıs başta olmak üzere Hükümetin izlediği dışpolika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, TANSU ÇİLLER
41 38 793:799
9 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevıt'ın şahsına sataşması nedeniyle
41 38 805:807
10 Üyelerle İlgili İşler TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
48 67 32:33
54 99 110:111
61 131 123
11 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
51 81 250:252