E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar SACİT GÜNBEY (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Danıştay Başkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 30 245:249 257 261
2 Gündem Dışı Konuşmalar SACİT GÜNBEY (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili İmren Aykut'un Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki uygulamalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 66 288:290
3 Söz Alanlar SACİT GÜNBEY (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz'ın şahsına sataşması nedeniyle
22 66 293:294