E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar SABRİ TEKİR (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesin hesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 29 139:144 156
2 Söz Alanlar SABRİ TEKİR (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Münasebetiyle
16 30 337:340
3 Söz Alanlar SABRİ TEKİR (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının ülke kaynaklarının tespit edtimesi ve değerlendirilmesi konusunda, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının ülkemizdeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikasının oluşturulması, İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde kullanılan yöntemler incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve Afyon Milletvekili H İbrahim Özsoy ve 21 arkadaşının mermerciliğin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
26 92 208:211