E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Dönem 1. Yasama Yılını açış konuşması Yapmamıştır (Yasama Yılını açış konuşması Sadece Geçici Başkan Süleyman Arif Emre tarafından yapılmıştır)
1 1 3
2 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Dönem 2. Yasama Yılını açış konuşması
11 1 12:29
3 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Dönem 3. Yasama Yılını açış konuşması
34 1 29:44
4 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Dönem 4. Yasama Yılını açış konuşması
62 1 36:58