E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, TBMM GenelKurul Salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak İçel Milletvekili Turhan Güven ve 19 arkadaşının, TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesi ihalesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 arkadaşının, TBMM Genel Kurul Salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve Adana Milletvekili Orhan Kavuncu ve 19 arkadaşının, TBMM Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
42 41 126:127
2 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, hükümetin kurulması konusunda basına yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
42 42 208:209
3 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde ilinde mazotla tarımsal sulama yapan cifülerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
42 42 205:206
4 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'nin demiryolu ulaşımındaki sorunlarına ilişkin Başbakandansorusu münasebetiyle
45 56 292
5 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı yerleşim birimlerinin sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
45 56 293:294
6 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı yerleşim birimlerinin yeraltı sularına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
45 56 295:296
7 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Isparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, SSK'da görevlerine son verilen personelden tekrar göreve alınmayanlara, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, taşıt kanununa aykırı araç tahsisi yapıldığı iddiasına ve Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, SSK'da görevli üç aday memurun görevden uzaklaştırılmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından soruları münasebetiyle
47 62 35:37
8 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'e açılması planlanan SSK hastanesine ve SSK'nın finansal yapısının müfettişlerce araştırılıp araştırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından soruları münasebetiyle
47 62 38:39
9 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin faiz oranlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
47 62 26:27
10 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
47 62 40
11 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'ın, Yozgat stol tıpı havaalanı ve Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli demiryolu hattı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
47 62 30
12 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın pamuk hasat mevsiminde uygulanan prim sistemine ve ham dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
48 68 177
13 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Tasarrufu Teşvik Fonunda toplanan paralara ve KlT'lerde geçici olarak çalışan memurlara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
48 68 182:183
14 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Türkiye'nin ABD'de tanıtımı ışının verildiği firmaya ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
48 68 180
15 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa 1. ve 2. organize sanayi bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
48 68 179
16 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde ili Çiftlik İlçesi kanalizasyonunun çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
52 86 120
17 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu cinayeti konusundaki Meclis araştırması komisyonunca hakkında işlem yapılması istenilen bir askerî savcıya ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu münasebetiyle
52 91 404:405
18 Söz Alanlar REFAİDDİN ŞAHİN (ORDU) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında boş bulunan kadrolara ilişkin sorusu münasebetiyle
52 91 415:416