E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar RİFAT SERDAROĞLU (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurtdışında çalışmakta olan işçilerimizin ve ailelerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 27 349:351
2 Gündem Dışı Konuşmalar RİFAT SERDAROĞLU (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, Samsun'daki uçak kazasına ve Murat Karayalçın'ın Samsun Havaalanı Projesine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
42 42 192:193
3 Gündem Dışı Konuşmalar RİFAT SERDAROĞLU (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, Suriye hudut kapılarında bekleyen kamyoncu esnafının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 53 11:13
4 Söz Alanlar RİFAT SERDAROĞLU (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, İçel İli Çamlıyayla İlçesinde Ziraat Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
58 117 78
5 Söz Alanlar RİFAT SERDAROĞLU (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa Havaalanı, Şanlıurfa-Akçakale ve Gaziantep-Şanlıurfa karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
58 117 77
6 Gündem Dışı Konuşmalar RİFAT SERDAROĞLU (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, TSE'deki kadrolaşma ve keyfi yönetime ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 129 395:396
7 Gündem Dışı Konuşmalar RİFAT SERDAROĞLU (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, sınır ticareti muvacehesinde İran'dan elma ithal edildiğine, bunun da ülkemizdeki elma üreticilerini çok büyük sıkıntıya düşürdüğüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
68 38 355:356