E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 20 202:206
37 22 469
2 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Gümrük Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münüsebetiyle
40 31 437:441
3 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in, bilgisayar kullanımında 2000 sendromu olarak bilinen soruna karşı yapılan çalışmalara ilişkin sorusu münasebetiyle
42 39 55:56
4 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, şekerpancarı üretimine getirilen kotaya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 53 17:18
5 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı İline yeni barajlar yapılıp yapılmayacağına, Ağrı-Tutak baraj projelerine, Murat Nehri üzerinde kurulması planlanan baraja, Eleşkirt Aydıntepe Barajı Projesine ve Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından soruları münasebetiyle
45 53 37:39
6 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
45 53 43
7 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun Niğde Bor'a bağlı bazı köylerin sondaj kuyusu ihtilacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
47 62 27:28
8 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, bir firma tarafından yapılan ayçiçek ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
47 62 29
9 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat Ziraat Fakültesinin arsa ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
47 62 32:33
10 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat-Hasbek, Sarıhamzalı, Musabeyli ve Taşlık Barajı projelerine ilişkin enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
47 62 31
11 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Abdulbaki Gökçel'in, İçel İlinde açılmasına izin verilen taşocaklarının çevrelerinde meydana getirdikleri zararlara ilişkin gündemdış11 konuşması dolayısıyla
48 71 416:417
12 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın Karacabey Tarım işletmesi arazisinin bir bölümünün Türkiye Jokey Kulübüne tahsis edilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 94 93:94