E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın; hayvancılık sektörüne ve et ithalatına ilişkin konuşmaları dolayısıyla
2 28 433:435
2 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Burdur Milletvekili Kâzım Ustüner ve Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın; hayvancılık sektörüne ve et ithalatına ilişkin konuşmaları dolayısıyla
2 28 433:435
3 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, patates üreticilerinin sıkıntılarına ilişkin konuşması dolayısıyla
2 30 549:551
4 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, patates üreticılerinın sıkıntılarına ilişkin konuşması dolayısıyla
2 30 549:551
5 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 155:158
6 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Çin'in, köylü-orman ilişkileri ve Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, orman köylülerine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
5 50 190:193
7 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Çin'in, köylü-orman ilişkileri ve Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, orman köylülerine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
5 50 190:193