E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, son günlerde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin gündem dışı konuşması münasebetiyle
9 84 127:128
2 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin Arnavutluk'a gönderilmesi hususunda Hükümetin yetkili kılınması için Anayasanın 92. maddesine göre izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
16 31 428:432 437:438
25 81 116 129:133
3 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 31 428:432 437:439
4 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütün'ün, özelleştirme ve kamu mallarının satışına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 49 380:382
5 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin Hamur İlçesinde Kur'an Kursu açılmasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
19 49 396
6 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Kur'an Kursu Hocası sınavını kazananların atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
19 49 392
7 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı Yatılı Bölge Kur'an Kursunun müdür ve öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
19 52 640
8 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Hamur İlçesinin bazı köylerinin imam ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
21 61 273:274
9 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet ve personel açısından iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 62 323:324
10 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünal di ve 18 arkadaş inin, hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 66 358:360
11 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, TBMM Parlamento Heyetinin Türk Cumhuriyetlerine yaptığı geziye ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 72 325:327
12 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ve Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Hollanda ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın uğradıkları saldırılara ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
24 75 88:89
13 Gündem Dışı Konuşmalar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Necdet Menzir'in Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 152. Yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 81 110:111
14 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın konuşmasında Hacca giden milletvekillerinden bahsetmesi münasebetiyle
25 84 273:274
15 Söz Alanlar NEVZAT ERCAN (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in Bursa İlindeki din görevlisi açığına ve Kur'an Kurslarına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 108 295