E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasamı ile Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebeüyle, RP Grubu adına
3 38 485:499
2 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasamı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, RP Grubu adına
4 43 517:527
3 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 76 ncı kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
4 44 578:582
4 Hükümet Programının Okunması NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 54. Hükümetin (Erbakan Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
7 70 524:539
5 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 54. Hükümetin (Erbakan Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
8 72 4:18 21:103
6 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 54. Hükümetin (Erbakan Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
8 73 120:122 126:132
7 Genel Görüşme Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Ülkemizin özkaynaklarının geliştirilmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2)
8 75 196:197
8 Genel Görüşme Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Ülkemizin özkaynaklarının geliştirilmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2)
8 76 233:260
9 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, ülkemizin özkaynaklarının geliştirilmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 76 255:260
10 Genel Görüşme Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Ülkemizin özkaynaklarının geliştirilmesi konusunda genel görüşme açılmasına İlişkin önergesi üzerine Genel Kurulun 11.7.1996 tarihli 76 ncı Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/2)
8 77 279:346
11 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, ülkemizin özkaynaklannın geliştirilmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi üzerine, Genel Kurulun 11.7.1996 tarihli 76 ncı Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
8 77 334:344
12 Genel Görüşme Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Çokuluslu Güç konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4)
8 78 425:447
13 Genel Görüşme Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Olağanüstü hal konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3)
8 78 401:425
14 Genel Görüşme Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Çokuluslu Güç konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine Genel Kurulun 17.7.1996 tarihi 78 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/4)
8 81 531:532
15 Genel Görüşme Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : Olağanüstü Hal konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine Genel Kurulun 17.7.1996 tarihli 78 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/3)
8 82 548:572
16 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (BAŞBAKAN) : 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1994 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 1995 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Katma Bütçeli İdarelerin 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 28 107:122
17 37 651:652
17 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUP BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77 nci kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 84 252:254
18 Üyelerle İlgili İşler NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
42 41 104:105 111
45 55 189