E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar NECDET MENZİR (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Telsiz Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 31 500:505 509:512
2 Söz Alanlar NECDET MENZİR (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın, Uşak Havaalanı inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
50 76 228
3 Gündem Dışı Konuşmalar NECDET MENZİR (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın Balıkesir Körfez Havaalanının uçuşlara kapatılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 83 402:403
4 Gündem Dışı Konuşmalar NECDET MENZİR (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, Samsun İli ve Çaresine verilmekte olan hava taşımacılığı hizmetinin yetersizliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 89 253:254
5 Gündem Dışı Konuşmalar NECDET MENZİR (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 92 460:461
6 Gündem Dışı Konuşmalar NECDET MENZİR (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, Samsun'da yapımı devam eden Çarşamba Havaalanına kargı tesislerinin ilavesiyle ilgili gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 126 100:101