E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Emekli Sandığının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 24 408:409
2 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, SSK Genel Müdürlüğünün açtığı memur sınavına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 24 402:405
3 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 9 Arkadaşı ile Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 18 Arkadaşının Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 25 522:527
4 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 33 870:876 881:884
5 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce Personel alımı için yapılan sınavlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 40 164:167
6 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in, Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın şahsına sataşması nedeniyle
18 40 168:171
7 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, SSK Genel Müdürlüğü hastanelerindeki sağlık hizmetleri ve personel alımlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 44 461:463
8 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 44 466:467
9 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 38 arkadaşının, SSK sınavında usulsüzlük ve iltimas yapılmasını önleyecek tedbirleri almadığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 45 57:64
10 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları münasebetiyle
20 53 53:57 70:72
11 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nın, Kamu çalışanlarının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
20 56 324:325
12 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul'un Tuzla Tersanesinde meydana gelen gemi yangınına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 59 68:69
13 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nın, Siirt Sosyal Sigortalar Hastanesindeki uygulamalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 61 254:255
14 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı Sigorta Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
21 61 272:273
15 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikten Hakkında Borçlanma Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 71 272:275
16 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'ın, 1 Mayıs işçi bayramına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 87 470:471
17 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Remzi Taşar'ın SSK Okmeydanı Hastanesinde vuku bulduğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu konuda alınacak tedbirlere ilişkin sorusu münasebetiyle
25 87 479
18 Gündem Dışı Konuşmalar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Hasan Gemicı'nın, emeklilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 94 443:445
19 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, işçi emeklileri arasındaki aylık farkın giderilmesi İle ilgili tedbirlere ilişkin sorusu münasebetiyle
27 96 148:150
20 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin sorusu münasebetiyle
29 107 200:202
21 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin sorusu münasebetiyle
29 107 202:203
22 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ-Kur'a tabı tarım kesiminde çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 107 207
23 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Merkez SSK Hastanesinin kapasitesine ve doktor açığına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 108 290
24 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Sigorta Müdürlüğünün personel, hizmet aracı ve bilgisayar ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 108 292
25 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Bağ-Kur hizmet binası ihalesine ilişkin sorusu münasebetiyle
29 108 294
26 Söz Alanlar NECATİ ÇELİK (KOCAELİ) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Dışkapı SSK Çocuk Hastanesine şoför kadrosuyla alman bir kışının ehliyetinin olmadığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 108 289