E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar NAMIK KEMAL ZEYBEK (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan ve 26 arkadaşının, basın ahlak ve meslek esaslarına aykırı olarak görsel ve yazılı basında yer alan yayınlar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine Genel Kurulun 20.11.1996 tarihli 20. birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
14 22 281:285