E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur'un, bazı belediyelerin izinli hizmet aracı talebine cevap verilmemesinin nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
71 55 298:299
2 Gündem Dışı Konuşmalar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Vergi Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
71 64 613:614