E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, çalışanların sorunları ve 55. Hükümetten beklentilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 131 346:348
2 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna Bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında işgüvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 155:156
3 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Metin Öney'ın, İzmir-Yenişehir ve Bozyaka SSK Hastanelerindeki uzman doktor açığına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 144
4 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Bağ-Kur hizmet binası ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 248:249
5 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ıle 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 32 662:665 668:671 673:675
6 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, SSK'nın usulsüz personel aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
44 52 511:512
7 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Balâ'daki imam açığına ve Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
45 56 286
8 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'tn, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen yeni kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
45 56 283
9 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
45 56 281:282
10 Gündem Dışı Konuşmalar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ünye Psikiyatri Hastanesinin içinde bulunduğu şartlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 64 169:170
11 Gündem Dışı Konuşmalar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, emeklilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 69 217:219
12 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadır Öncel'in, Ceylanpınar SSK Dispanseri binasına ilişkin sorusu münasebetiyle
50 76 229
13 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, SSK emeklilerine ilişkin sorusu münasebetiyle
50 77 407:408
14 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, SSK'da başörtülü personele baskı uygulandığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
52 91 406:408
15 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadır Öncel'in, bazı illerde SSK hastanesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
52 91 399:400
16 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın, Çaycuma ve Bartın SSK Hastanesi Projesine ilişkin sorusu münasebetiyle
56 107 64
17 Gündem Dışı Konuşmalar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Karaman SSK Hastanesinin yapımına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 114 283:284
18 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Alı Şahin ve 57 arkadaşının, SSK Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında yapılan sınav sonucunda göreve başlatılan personel hakkındaki hukuk dışı işlemlere göz yummak ve yanlı davranmak suretiyle görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 9 78:80
19 Söz Alanlar NAMİ ÇAĞAN (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan ve 7 Arkadaşının, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporu münasebetiyle
65 14 44:46