E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, çiftçilerin problemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 7 105
2 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay Üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 7 98:100
3 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekilleri Abdullah Akarsu ile Hasan Gülay'ın, tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
1 9 135:137
4 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türkiye'de hayvancılığın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 11 192:193
5 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak'ın, hayvancılıkla ilgili sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 15 348:349
6 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili karara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 19 507:508
7 Söz Alanlar NAFİZ KURT (SAMSUN) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Duraankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 19 514:516