E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütünde kota konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
8 75 186:187
2 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Ege tütün üreticilerinin sorunlarına ve Ege ekici tütün piyasasının açılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 49 376
3 Gündem Dışı Konuşmalar NAFİZ KURT (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerinin içinde bulundukları ekonomik duruma ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
28 101 118:119