E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, bazı özel petrol şirketlerinin ithal ederek kullanıma sundukları bozuk petrol ürünlerine ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
30 118 334:335
2 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, hububat alımları ve tarım politikalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 130 288:289
3 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili A. Turan Bilge'nin, Türk tarımının içerisinde bulunduğu durum ve tarım kesiminde yapılacak iyileştirmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 133 453:457
4 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, ziraî kredi faizlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 13 134:136
5 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ithal et ve hayvancılığın eleştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 147:148
6 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman çevresinde meydana gelen dolu afetinden zarar görenlere yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 142
7 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin ili çiftçilerinin sorunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 149
8 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, çiftçiler ile orta gelir grubu yurttaşların sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 14 186:187
9 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 58 arkadaşının Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yasalara aykırı olarak görevden aldığı, yerlerine partizanca atamalar yaparak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 18 39:42
10 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, tarım sektörünün ve çiftçilerimizin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 20 163:167
11 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın, TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in şahsına sataşması nedeniyle
40 29 75:76
12 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 801:806 813 817
13 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
45 53 33:34
14 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, gübre fiyatları ve çiftçilerimizin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 55 182:185
15 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, tarımsal kredi faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
45 56 284
16 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 37. Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi münasebetiyle
45 56 313:314 317 319 322
17 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 57 387:390
18 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mera Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 59 159:160
19 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop ilinde çeltik destekleme alımlarında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu münasebetiyle
46 59 131
20 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Abdullah Gencer'in, Türkiye'nin tarımsal sulama politikasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 67 22:23
21 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Van Milletvekili Mahmut Yılbaş'ın, İçel'in Tarsus İlçesinde yağıştan zarar gören ziraatçılar ve diğer yurttaşların sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 82 281:283
22 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, toplumda ve üniversitelerde artan şiddet uygulamalarına ilişkin gündemdışı konuşması
52 85 17:18
23 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Muhammet Polat'ın, son günlerde Türkiye'de meydana gelen Tabiî afetler ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 91 392:393
24 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili İbrahim ErtanYülek'in, çay ve buğday taban fiyatları ile iç borçlanma faizlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 92 463:465
25 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 92 463:465
26 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Avrupa Birliğince Türkiye'ye yönelik olarak su ürünleri ithalinin yasaklanmasına İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 96 225:227
27 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz ve Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Sakarya ve Denizli illerinde meydana gelen sel Felaketine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
54 98 17:19
28 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mera Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
54 101 359
29 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Mustafa Dedeoğlu'nun, Muğla İlindeki seracıların ve çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 105 236
30 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'ın, Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın şahsına sataşması nedeniyle
57 113 238:240
57 116 589:592
31 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın şahsına sataşması nedeniyle
57 113 239
32 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın şahsına sataşması nedeniyle
57 116 589:591 606
33 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu'nun, Marmara Bölgesinde meydana gelen yağışlar sebebiyle buğday üreticisinin uğradığı zarara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 117 17:19
34 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, TMO'nun buğday alım politikasından kaynaklanan sorunlara ve süne mücadelesinde kullanım süresi geçmiş ilaç uygulamasının yarattığı problemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
59 121 16:20
35 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, hastalıklı buğday tohumlarının TİGEM tarafından çiftçilere satılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan buğday alımlarında çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 129 387:392
36 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Hüseyin Arı'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün hububat alımlarına ve çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 129 378:381
37 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız'ın, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 2 21:22
38 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, sınır ticareti yoluyla yapılan mazot ithaline getirilen yasağa ve çiftçilerin Ziraat Bankasına olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 8 555:557
39 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu'nun, RTÜK'e ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 13 324
40 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili İsmet Atalay'ın, çiftçilerin Ziraat Bankası ile tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 13 329:330
41 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'ın, Trabzon iline Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bir ziraî karantina müdürlüğü kurulmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 16 146
42 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, tarımda girdi maliyetleri ve çiftçi sorunlarına ve Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, pancar çiftçisinin söküm avanslarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
65 20 484:489
43 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın antepfıstığında kanserojen madde bulunduğu spekülasyonlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
68 37 311