E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (BALIKESİR) (SAĞLIK BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, ülkemizdeki genel sağlık ve 1995 yılından beri atanmayan ebe, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
69 46 244:245