E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in, sözcüler tarafından Bakanlığın bazı tasarruflarının gündeme getirildiği ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği nedeniyle
42 41 167
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
57 112 56:57