E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Mustafa İlimen'ın, Edirne ve çevresinde meydana gelen kuraklık ve Trakyabirlik'teki personel değişikliklerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
8 76 219:220
2 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Malatya İlinin de kontrollü haşhaş ekim alam kapsamına alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
8 76 215:216
3 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Türk tarımının güncel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
8 79 465:466
4 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 5 345:346
5 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 5 343
6 Söz Alanlar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Atila Mutman'ın, balıkçılığımızın, Ege Denizinin uluslararası sularındaki av yasağına ilişkin sorusu münasebetiyle
13 14 270:271
7 Söz Alanlar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat-Yerköy'deki Beyazıtoğlu Çiftliğine ilişkin sorusu münasebetiyle
13 14 268:269
8 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Yusuf Salahattın Beyribey'in, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının buğday politikasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 19 10:11
9 Söz Alanlar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 33 864:868 880:883
10 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Cin'in, Ziraî öğretimin 151. yıldönümü münasebetiyle, Türkiye'de ziraî eğitim ve öğretim veren kuruluşların ve Türk tarımının genel sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 47 203:204
11 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Abdulbaki Gökçel'in, İçel İlinde meydana gelen doğal afetler ve sınır ticareti nedeniyle çiftçilerin uğramış oldukları haksızlığa ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 61 257:258
12 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Abdulkadir Baş'ın, patates üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 64 145:146
13 Söz Alanlar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu münasebetiyle
22 66 331
14 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili A. Turan Bilge'nin, tarım ve hayvancılığın sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 67 411:412
15 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in, kimyevi gübre ve ziraî ilaç desteklemelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 86 366:367
16 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, denizlerimizde ağ kafesle balık yetiştiriciliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 86 360:362
17 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak'ın, Hükümetin tarım politikasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 97 206:208
18 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Trakya yöresinde faaliyette bulunan süt birlikleriyle ilgili sorunlara ve Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay yöresindeki çiftçilerin iskân uygulamaları ve destekleme alımlarından kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
28 102 256:258
19 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Antalya'daki serbest bölgelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
29 105 17:18
20 Gündem Dışı Konuşmalar MUSA DEMİRCİ (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman İline bağlı bazı ilçe ve köylerde meydana gelen dolu afeti ile ilgili gündemdışı konuşması dolayısıyla
29 107 181:182