E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 31 431:432 445 448:449
2 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
42 43 275:276
44 47 34
3 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Vakıflar Bankasınca kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin sorusu münasebetiyle
50 77 401:402
4 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bütçeden yardım alan dernek ve vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
51 80 210
5 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Evren-Şereflıkoçhisar yoluna ve E-90 karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
51 80 212:213
6 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ziraat Bankasınca kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilıikin sorusu münasebetiyle
51 80 214:215
7 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'nın enerji altyapı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorosu münasebetiyle
51 80 216:217
8 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pirinç üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
51 80 211:212
9 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin hükümetin icraatlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
64 12 260:262
10 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Turhan'a alınan personele ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
64 12 255
11 Söz Alanlar METİN GÜRDERE (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdulkadir Akgöl'ün, İskenderun LNG terminalinin 1998 yatırım programından çıkarılmasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
64 12 256