E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın, taşımalı eğitim ve İlköğretim Kanununa ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
70 50 9:11
2 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Van Milletvekili Mahmut Yılbaş'ın, terörle mücadelede gelinen son aşamada yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
71 57 379:381
3 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Usul hakkında
71 60 514