E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar METİN ŞAHİN (ANTALYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, pancar ekim alanlarının daraltılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
70 52 128:129