E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Bayar Ökten'in, Kuzey Irak'tan mazot getiren araçlardan elde edilecek gelirle oluşturulacak fona ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 125 370:372
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, sınır ticareti kapsamında ülkemize sokulan motorine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 131 343:344
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Vakıflar Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 21 251:254
4 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde verilen yatırım kredilerine ilişkin sorusu münasebetiyle
44 50 221:223
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Hasan Tanla'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulamaya konulan ekonomik ve sosyal tedbirlerin yetersiz kaldığına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 54 113:114
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun, Sarp Hudut Kapısından sınır ticareti kapsamında ithal edilen akaryakıtın pazarlanmasında çıkan sorunlara ilişkin
46 61 294:295
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Bayar Ökten'in, Şırnak İli ve ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 67 15:17
8 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye Kalkınma Bankasınca kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin sorusu münasebetiyle
51 80 213:214
9 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in Ağrı İlinde hayvancılığı teşvik için yapılacak çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
52 86 113:116
10 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'da kayak merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkinTurizm Bakanından sorusu münasebetiyle
52 86 118:119
11 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı Yerleşim birimlerinin yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
52 86 116:118
12 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Tutak İlçesinin laboratuvar ihtiyacı ve Ağrı-Taşlıçay İlçesinin laboratuvar ihtiyacı ve Ağrı-Eleşkirt İlçesinin laboratuvar ihtiyacına ve Ağrı-Diyadin İlçesinin laboratuvar ihtiyacına ve Ağrı-Anamur İlçesinin laboratuvar ihtiyacı ile Ağrı-Doğubeyazıt İlçesinin laboratuvar ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
52 86 112:113
13 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in Diyadin Barajı Projesi ve Ağrı'nın enerji sorunları ile Tutak Kesik Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
52 86 109:110
14 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir şahsın pişmanlık yasasından yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
52 86 121:122
15 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet SedatAloğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da alınmakta olan sosyoekonomik tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 94 99:100
16 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik indirim ve teşviklerden Erzincan'ın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
54 100 233
17 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmakta olan özelleştirmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 105 240:241
18 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ve yörenin kalkınmasında büyük etkin olacak mazot ticaretiyle ilgili sorunlara ve konularda alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 111 512:514
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, olağanüstü hal bölgesi, kalkınmada öncelikli yöreler ve mücavir illerle ilgili teşvik tedbirlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 125 15:16
20 Söz Alanlar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Habur sınır kapısından Irak'a giriş yapan kamyon ve TIR'lara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
64 12 257:258
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SALİH YILDIRIM (ŞIRNAK) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, GAP'ın ülke ekonomisine etkileri ve bu projenin devamı için önümüzdeki bütçelere gerekli ödeneklerin konulmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolaylıyla
68 37 307:309